Çeviri Köyü

Çeviri, dil, kültür, iletişim, teknoloji, müzik ve sanat gibi insana ve hayata dair alanlarda çalışmalar yapan, kâr amacı gütmeyen, sivil ve kolektif bir oluşum.

Translation Village

A non-profit community organisation that works in the fields of translation, language, culture, communication, technology, music and art.