GÖNÜLLÜ ÇEVİRİ TALEBi

Kriterlerimize uygun organizasyonlar, gönüllü olarak sunduğumuz P2P lisanslı yazılı ve sözlü çeviri desteği alabilir.

YAZILI/SÖZLÜ ÇEVİRİ TALEP EDEBİLİRSİNİZ

Kâr amacı gütmeyen sivil bir girişimiz. Türkiye-Suriye depremlerinden etkilenen kişilere destek sağlayan ve kriterlerimize uygun yerel/uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, topluluklar, kolektifler, kooperatifler, STK’lar, vakıflar, dernekler, açık kaynak yazılımları, sivil girişimler ve bireylerin yazılı-sözlü çeviri ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
 
DepremLE İLGİLİ web sİtenİzİ, uygulamanızı, haberlerİnİzİ, sosyal medya gönderİlerİnİzİ, vİdeolarınızı, rapor VE belgelerİnİzİ çevİrebİlİrİz.
Yardım ve bağış çalışmalarınıza, toplantılarınıza ve ekİplerİnİze online ortamlarda veya sahada SÖZLÜ ÇEVİRİ desteğİ sunabİlİrİz.

Yazılı çeviri desteği

Depremle ilgili belirli yazılı içeriklerin ve videoların çevirisinde size yardımcı olabiliriz:

 • Arama-kurtarma ve yardım çalışmalarını destekleyen, kamu yararına çalışan ve kâr amacı gütmeyen yerel ve uluslararası kuruluşlar

 • Depremle ilgili web siteleri ve açık kaynaklı uygulamalar

 • Depremle ilgili haberler, raporlar ve gazete yazıları

 • Depremle ilgili çevrilmesi önem arz eden videolar

 • Depremle ilgili çok dilli yayınlanması önem arz eden sosyal medya gönderileri

 • Bölgedeki azınlıklar ve sesini duyuramayanlar için hizmet, koruma, destek ve yardım erişimi

 • Destek, bağış ve yardımlar için oluşturulan kamuya açık belgeler ve bilgiler

 • Kamuya açık ve ücretsiz erişim yoluyla son kullanıcılara sunulan ilgili belge ve bilgiler

Sözlü çeviri desteği

Depremle ilgili sözlü çeviri konusunda online ortamlarda ve sahada size yardımcı olabiliriz:

 • Depremle ilgili insani ve diğer bağış ve yardım ekipleri için sözlü çeviri desteği

 • Depremle ilgili uzaktan toplum çevirmenliği

 • Depremle ilgili yerinde toplum çevirmenliği

 • Depremle ilgili çevrimiçi ve saha toplantıları

Çeviri Talep Formu

Bizden gönüllü yazılı/sözlü çeviri talep etmek için lütfen formu doldurun.